Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и верским заједницама

Општинско веће Општине Блаце расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Блаце.

oglasi v

Средства се додељују за реализацију пројеката из области изградње црквених или верских објеката, текуће поправке и одржавање, обнове и текуће материјалне трошкове.

Износ средстава намењених за финансирање пројеката из буџета Општине Блаце за 2015. годину по овом Конкурсу износе 200.000 динара, на основу Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. годину и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Блаце.

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно 12.06.2015. године.

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом предају се у затвореној коверти, на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева 4, са назнаком „Комисији за избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Блаце.“

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

- одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији верског објекта за који се конкурише,

- доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област,

- детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава,

- буџет пројекта и

- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.).

 

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и верским заједницама

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg