Обавештење о процени утицаја на животну средину пројекта Израда сирове гуме и гумено-техничких производа

Обавештава се јавност да је Општинској управи општине Блаце, Одељењу за  привреду, локални економски развој и заштиту животне средине поднет захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Израда сирове гуме и гумено-техничких производа на делу кат. парцеле бр. 2285/1, КО Блаце, на територији општине Блаце, носиоца пројекта, SR. „GUMITEX“, Блаце, локација пројекта ул. Војводе Мишића 2  Блаце.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС бр.135/04 и 36/09“) и Правилника о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, у просторији Општинске управе општине Блаце у канцеларији бр. 5., у улици Карађорђевој бр. 4., у Блацу, у периоду од 09.08.2021. год. до 29.08.2021. год., у времену од 11 дo 14 часова сваког радног дана.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у холу Културног центра „Драинац“ у Блацу, дана 31.08.2021. год., у 12 часова, а у складу са инструкцијама Владе и Кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.

Мишљења и примедбе на Студију могу се доставити Општинској управи општине Блаце, Одељењу за  привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, ул. Карађорђева бр.4 у Блацу, канцеларија бр.5, у року од 20 дана од дана објављивања огласа.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће носилац пројекта.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg