Решење о издатој дозволи - "GUMITEX"

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носиоцу Пројекта SR „GUMITEX“ из Блаца, ул. Милана Топлице бр.22 након спроведеног поступка по Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.Закон) издата дозвола број 1/2021 дана 25.10.2021.године за складиштење и третман неопасног отпада са наменом израде сирове гуме и гумено-техничких производа на локацији у улици Војводе Мишића бр.2, на делу кат. парцеле бр.2285/1 КО Блаце, на територији општине Блаце.

Решење можете погледати ОВДЕ

            

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ                                                       

РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg