Обавештење јавности о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Република Србија

Општина Блаце

Општинска управа

Oдељење за привреду, локални економски

развој и заштиту животне средине

Број  III-04-501-878/2022

Датум 24.06.2022. год.

БЛАЦЕ

                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије-НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта 12 Нови Сад, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња нове са уклањањем постојеће ССГ „Блаце“ (станица за снабдевање горивом) на  кат. парцели бр. 6468  К.О. Блаце, у Блацу, на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр. 5, у периоду од 24.06.2022. год.  до 04.07.2022. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg