ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА крајњих корисника (грађана) по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Блаце у 2022. години

Комисијa за реализацију мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова je на седници одржаној дана 16.09.2022. године, донела прелиминарну ранг листу крајњих корисника средстава. На јавни позив су пристигле 34 пријаве грађана, од чега 1 пријава не испуњава услове предвиђене Јавним позивом.

Сви подносиоци пријаве имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања прелиминарне листе. Увид у документацију се може обавити у канцеларији бр. 19, Општинске управе општине Блаце у периоду од 10 до 14h.

Подносиоци пријаве имају право приговора Комисији у року од 8 дана од њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници Опшштинске управе општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4.

Комплетну ранг листу можете погледати ОВДЕ.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg