Обавештење о извођењу грађевинских радова на реконструкцији и новој градњи канализационе мреже насеља Блаце

Општина Блаце обавештава јавност да се на територији насеља Блаце изводе грађевински радови на реконструкцији и новој градњи канализационе мреже насеља Блаце (канализација за отпадне и атмосферске воде). Радови су почели 20.1. 2022 год.  и трајаће  до 5.6.2023 године.

Инвеститор радова је Општина Блаце, Наручилац је Министарство финансија а Извођач радова је конзорцијум на чијем челу је Телекомуникација д.о.о. Блаце.

Грађевинска дозвола број: ROP-BLA-29667-CPIH-2/2018 од 19.11.2018.год.
Пријава радова број: ROP-BLA-29667-WA-5/2022 од 9.2.2022.год.

У складу са чл. 69. Закона о планирању и изградњи, на земљишту изнад подземних делова комуналне инфраструктуре Инвеститор има право пролаза испод земљишта уз обавезу сопственика односно држаоца да не омета изградњу тог објекта. Инвеститор има право пролаза и провоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника ради извођења радова у току градње када то захтева технолошки поступак и на начин који је у складу са тим технолошким поступком.

Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметан приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја комуналне инфраструктуре. Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта на којем се изводе радови као и власницима и држаоцима суседног или околног земљишта надокнади штету коју учини извођењем радова, пролазом или превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање.

Обавештавају се грађани који су власници или држаоци земљишта на катастарским парцелама на којима се изводе радови,  као и суседног и околног земљишта  на којем се током извођења радова причини материјална штета од стране Извођача , да писани захтев за надокнадом штете могу поднети преко на писарнице Општинске управе Општине Блаце, Карађорђева бр.4. током целог периода извођења радова.

Образац захтева можете реузети овде.

Одлуку о накнади штете можете преузети овде

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg