ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 16, 18. и 23. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29 децембра 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

I

Награда „Топлички устанак“, јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце, за 2022. годину, додељује се:

- Ани Лапчевић, из Блаца, студенту I године мастер академских студија комуникологије Филозофског факултета, у Нишу,

- Кристини Анђелковић, из Блаца, струковном мастер менаџеру Топличке академије струковних студија, у Блацу,

- Новаку Ћојбашићу, из Блаца, мастер инжењеру организационих наука Факултета организационих наука, у Београду

- Теодори Чамагић, из Блаца, мастер математичару Природно математичког факултета, у Нишу,

- Нини Драгићевић, из Блаца, дипломираном музичком уметнику Факултета уметности, у Нишу,

- Милени Лапчевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Николији Ђорђевић, из Трбуња, студенту II године мастер академских студија Природно математичког факултета, у Нишу,

- Јелени Рајковић, из Блаца, студенту Грађевинско – архитектонског факултета, у Нишу,

- Марини Ђорђевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Немањи Тимотијевићу, из Блаца, дипломираном филологу Филозофског факултета, у Нишу,

- Ђорђу Ђорђевићу, из Блаца, стиденту II године мастер академског програма уметност и дизајна видео игара на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, у Београду,

- Душици Спасић, из Блаца, дипломираном економисти Економског факултета, у Нишу,

- Милуну Павловићу, из Сувог Дола, апсолвенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Николији Радивојевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу,

- Анђели Ђинђић, из Блаца, студенту Медицинског факултета, у Нишу,

- Наталији Терзић, из Мале Драгуше, студенту Филозофског факултета, у Нишу,

- Вељку Радојевићу, из Горњег Гргура, студенту Грађевинског факултета, у Београду,

- Сандри Панић, из Чучала, студенту Топличке академије струковних студија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу

- Милици Димитријевић, из Блаца, дипломираном инжењеру информационе технологије и система Метрополитан универзитета у Београду,

- Андријани Филиповић, из Блаца, дипломираном струковном економисти Топличке академије струковних студија, у Блацу,

 - Ани Јотић, из Стубла, студенту II године мастер академских студија Топличке академије струковних студија, у Блацу,

- Анђели Кричак, из Блаца, студенту I године мастер академских студија Електронског факултета, у Нишу,

- Андрији Урошевићу, из Блаца, студенту I године мастер академских студија Математичког факултета, у Београду,

- Марији Миленковић, из Чунгуле, апсолвенту Правног факултета, у Нишу,

- Александру Томићу, из Чунгуле, студенту Природно математичког факултета, у Нишу, 

- Димитрију Судимцу, из Блаца, студенту Фармацеутског факултета, у Београду,

- Марини Јанићијевић, из Доњег Гргура, студенту Медицинског факултета, у Нишу,

- Даници Мијајловић, из Сувог Дола, Студенту Математичког факултета, у Београду,

- Николи Томићу, из Блаца, студенту Факултета уметности, у Нишу,

- Драгани Јанић, из Трбуња, студенту Топличких академских струковних студија, у Блацу, 

- Марији Матић, из Барбатовца, студенту I године мастер академских студија Филозофског факултета, у Нишу,

- Тамари Ђорђевић, из Блаца, студенту Правног факултета, у Нишу,

- Анђели Ћирковић, из Блаца, дипломираном професору немачког језика и књижевности Филолошког факултета, у Београду,

- Јулији Мијајловић, из Сувог Дола, студенту Медицинског факултета, у Нишу,

- Јовани Вељовић, из Блаца, студенту Саобраћајног факултета, у Београду,

- Валентини Стевановић, из Блаца, дипломираном логопеду Високе школе социјалног рада, у Београду,

- Александри Томић, из Стубла, студенту Фармацеутског факултета, у Београду,

- Милици Николић, из Блаца, студенту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у Београду,

- Тамари Станић, из Блаца, студенту Машинског факултета, у Нишу и

- Катарини Јанићијевић, из Доњег Гргура, студенту Правног факултета, у Нишу.

II

Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и новчаног износа од по 18.000,00 динара.

III

            Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.

            Број: II-400-3247/22

.           У Блацу, 29. децембра 2022. године               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg