Уређен начин финансирања Месних заједница

Општинско веће општине Блаце донело је Правилник о преносу средстава из буџета општине Блаце месним заједницама на својој територији.

Овим Правилником уређују се ближи услови, начин и поступак преноса средстава из општинског буџета Месним заједницама образованим на територији општине Блаце за задовољење потреба и интереса грађана на подручју месних заједница, као индиректних корисника буџета општине и која се финансирају из буџета општине.

Средства која општина Блаце преноси месним заједницама се обезбеђују у буџету општине, и то посебно за сваку месну заједницу по наменама:

1. Средства за рад органа месне заједнице и за текуће трошкове,

2. Средства за обављање послова из надлежности општине која су поверена месној заједници,

3. Средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део подручја месне заједнице,

4. Средства за суфинансирање програма комуналне инфраструктуре у коме учествују грађани,

5. Средства за финансирање програма на основу појединачних одлука.

Месне заједнице користе средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје Општинско веће општине Блаце.

Општинско веће општине Блаце образује Комисију за израду Правилника о вредновању захтева (пројекта) месних заједница и за расписивање јавног позива за прикупљање захтева Месних заједница по унапред утврђеном обрасцу, који ће се финансирати из буџета општине Блаце.

Месне заједнице имају право да осигурају своје пословне просторије у случају да исте нису осигуране, може им се одобрити набавка канцеларијског материјала потребног за обављање послова из њихове надлежности, набавка материјала за одржавање хигијене у службеним просторијама, набавка горива за потребе радних машина које се користе у месним заједницама, с тим да доставе доказ да је по основу уговора ангажована адекватна механизација.

obavestenje

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg