Извештај о вредновању пројеката удружења грађана и невладиних органиазција

Општинско веће општине Блаце је 23.фебруара 2015.године расписало Јавни конкурс  за финансирање пројеката од јавног интереса Удружења грађана и невладиних организација средствима буџета општине Блаце за 2015.годину. До 10.марта 2015.године, Комисији за вредновање пројеката Удружења грађана и невладиних организација образованој од стране Општинског већа општине Блаце, пристигло је 16 предлога пројеката.

Комисија је приликом увида у пристигле пријаве, утврдила да су све пријаве благовремене и потпуне.

На основу Правилника о начину финасирања пројеката Удружења грађана и невладних организација и на основу увида у целокупну конкурсну документацију пристиглих предлога пројеката Комисија је утврдила да од пристиглих 16 пријава 14  пријава испуњава све услове конкурса, извршила је оцењивање према мерилима и критеријумима прописаних Правилником  и даје коначну ранг листу:

 

Р. бр. Назив установе,организације или удружења Назив пројекта Референтни број пројекта Просечна оцена
1 Еколошко друштво ,,Зелена планета" За лепше Блаце 241 50.00
2 Хуманитарна организација ,,Пружена рука" Обука геронтодомаћица 229 50.00
3 КУД ,,Стојан Новаковић" Блаце Набавка народне ношње 238 48.80
4 Ловачко удружење ,,Блаце" Изградња туристичко-ловног објекта на Јастребцу 234 46.60
5 Фитнес клуб ,,DM-GYM" У здравом телу здрав дух 239 45.00
6 Удружење грађана ,,Клуб жена" Набавка народне ношње и промовисање српског фолклорног наслеђа 240 44.80
7 Друштво за церебралну и дечију парализу Блаце Исте могућности за све 231 42.80
8 Кинолошко друштво ,,Јастребац"Блаце Континуирана едукација одгајивача и развој кинологије кроз разне кинолошке манифестације 235 38.80
9 Општински одбор савеза удружења бораца Блаце Захтев за доделу финансијских средстава за 2015-у годину 228 37.80
10 Кинолошко друштво ,,Блаце" Туристичка манифестација ,,Изложба паса"Блаце 2015 233 36.00
11 Удружење рома Блаце Очување људских права у Топлици 242 34.00
12 Удружење за пољопривреду ,,АГРОУН" Блаце Буђење села 244 31.60
13 Удружење,,Интермедиа" Блаце Одлична (пр)оцена 232 29.80
14 Удружење грађана ,,Омладинска иницијатива Блаце" Сувенирница на дар 230 26.80

 

На основу Правилника о начину финасирања пројеката Удружења грађана и невладних организација и на основу увида у целокупну конкурсну документацију пристиглих предлога пројеката Комисија је утврдила да од пристиглих 16 пријава 2 пријаве не испуњавају све услове конкурса јер Удружења нису регистрована на територији општине Блаце што је прописано чланом 2. Правилника.

Пријаве које не испуњавају услове конкурса:

1 Међуопштинска организација  Савеза слепих Србије-Куршумлија Помоћ у социјализацији и едукацији слепих и слабовидих 227 0.00
2 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Прокупље Сервис преводиоца и остваривање права 236 0.00

 

 

 

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg