Усвојен Програм коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

На последњој седници Скупштине Општине Блаце одржаној 29. априла 2015. године, донета је Одлука о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Општине Блаце за 2015. годину, а на основу претходно добијене сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

obavestenje

Ради се о пољопривредном земљишту у државној својини чија је укупна површина на територији општине Блаце, према подацима Републичког геодетског завода, око 743 хектара. Програмом је предвиђено давање у закуп око 126 хектара, и то 47,38 ха Средњој школи Блаце без накнаде а 79,06 ха површине биће издато на коришћење путем јавног оглашавања – лицитације.

Преосталих 616,68 хектара Програмом није предвиђено за издавање у закуп, због неажурираних података у РГЗ услед повраћаја земљишта, комасације, неидентификованих парцела, неутврђених култура и сл. Највећи корисник државног пољопривредног земљишта је ЈП „Србијашуме“ са уделом од преко 475 хектара, на територији општине Блаце.

pdf iconТекст Програма коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg