СО Блаце именовала директора ЈКП „Блаце“

На седници одржаној 28.08.2016. године Скупштина општине Блаце донела је Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“.

За директора ЈКП „Блаце“ на период од четири године именована је Снежана Савић из Кашевара, дипломирани инжењер грађевине.

obavestenje

Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“ спроведен је Одлуком СО Блаце. Конкурс је, у складу са Законом, спровела Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима општине Блаце.

Полазећи од обавезе Комисије, утврђене одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Комисија је утврдила Ранг листу кандидата који су испунили мерила за избор директора за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“ и доставила је Општинском већу општине Блаце.

Општинско веће општине Блаце утврдило је Предлог Решења о именовању директора ЈКП „Блаце“ и предлог да се за истог именује Снежана Савић, дипломирани инжењер грађевине из Кашевара, доставила Скупштини општине Блаце, који је разматран и на основу кога је одлучено.

 

Word2007icon Решење о именовању директора ЈКП Блаце

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg