Потписан уговор за реконструкцију и доградњу објекта ПУ „Наша радост“ вредан 21.058.386,06 динара

Заменик Председника општине Блаце, г-дин Иван Бургић, потписао је јуче у Београду, у име Председника општине Блаце г-дина Зорана Јозића, уговор за реконструкцију и доградњу објекта ПУ „Наша радост“, укупне вредности 21.058.386,06 динара.

Средства за реализацију пројекта „Реконструкција и доградња објекта ПУ „Наша радост“ обезбеђена су на основу Одлуке Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8 („Службени гласник РС“. Бр. 65/16 и 80/16).

Министарство привреде је у отвореном поступку јавне набавке донело одлуку о додели Уговора најповољнијем понуђачу – привредном друштву Металпласт – Павловић д.о.о Блаце – Ђуревац.

Рок за извођење радова по овом уговору је 75 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2