Министарство привреде финансира извођење радова на изградњи деоница пута до археолошког налазишта у Пребрези

Министарство привреде донело је Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, број: 401-00-381/2014-11 од 21. маја 2014. године, којом су распоређена средства за реализацију пројекта: Изградња деонице пута у Горњој Пребрези до археолошког налазишта, општина Блаце.

Предмет Уговора је изградња деонице пута у Горњој Пребрези до археолошког налазишта, општина Блаце а цена за извођење радова износи 6.984.880,90 динара без ПДВ, односно 8.381.857,08 динара са ПДВ.

Пројекат је одобрен седмом алокацијом средстава Европске инвестиционе банке од 7. маја 2014. године, којом је обухваћено укупно 19 пројеката.

Министасртво привреде је у отвореном поступку јавне набавке број 81/2016, донело Одлуку о додели уговора број 404-02-174/5/2016-11 од 9. новембра 2016. године и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи деонице пута у Горњој Пребрези до археолошког налазишта, општина Блаце.

Извођач се обавезује да радове који су предмет извршења уговора изведе у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2