Расписан конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Закона о локалној самоуправи и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, начелница Општинске управе општине Блаце расписала је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години.

 

Намена конкурса је суфинасирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Блаце; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Блаце износи 1.300.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу има издавач медија који је уписан у регистар медија и  правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија, као и доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на територији општине Блаце. Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Новости“, од 25.06.2015. године до 09.07.2015. године.

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Општина Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години и предаје се на писарници Општинске управе општине Блаце непосредно или препоручено поштом.

oglasi v

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Додатне информације могу се добити радним данима од 11 до 14 часова на телефон 027/371 167.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Блаце. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Учесници конкурса су обавезни да попуњен образац за учешће на Јавном позиву доставе у четири примерка.

 

Обрасци и смернице:

WordЈавни позив и смернице

WordОбразац 1 - Пријава

ExcelТабела 1 - Буџет пројекта

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg