ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и критеријумима за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

obavestenje mПомоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем у општини   Блацу (у даљем тексту Општина).

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује легитимацију интерно расељаеног лица, са боравиштем у Општини Блаце и да су приходи породице мањи од 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то...

Обавештење о процени утицаја на животну средину пројекта Израда сирове гуме и гумено-техничких производа

obavestenje mОбавештава се јавност да је Општинској управи општине Блаце, Одељењу за  привреду, локални економски развој и заштиту животне средине поднет захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Израда сирове гуме и гумено-техничких производа...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

obavestenje mЗакон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Сл.гласник РС“, бр.18/2020) који се примењује од 01.01.2021. године  прописује  услове за остваривање права на борачки додатак.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

obavestenje mОдлуком Уставног Суда Србије број IУз-247/2018 од 21.05.2021. године утврђено је да одредба члана 14.став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Службени гласник РС, бр.113/17 и 50/18) у делу који гласи: ,,ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица...

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pitajte3
EU PRO Alt1 Web Standard

E VRTIC 400x200px OF

baner investment

Portal Preduzetnistva logo

Baner Pecat 211x81

Blace

baner-izvodi

baner-komunalni

 

baner

baner-informator

inspekcija

lpa1

baner vodnjan min

dani sljive

savetnik min

uzmi racun i pobedi (2).jpg

 

pos.jpg

 

 SP Logo osnovni