Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - Телеком Србија

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Телеком Србија

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Дирекција за технику, Служба за мрежне операције Ниш-1 са седиштем у Нишу у ул. Вожда Карађорђа бр. 11. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу „Горња Драгуша“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Телеком

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Дирекција за технику, Служба за мрежне операције Ниш-1 са седиштем у Нишу у ул. Вожда Карађорђа бр. 11. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину Лав

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја...

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - „ЋУРЕ ДМД“

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројектаЋУРЕ ДМД“  д.о.о., са седиштем у ул.Војводе Мишића бр.4 у Блацу, општина Блаце, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране МСЕ „ЋУРЕ ДМД“ на  кат. парцели бр. 6375, К.О. Блаце

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2