Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце за месец октобар 2023. године

obavestenje m

У оквиру пружања услуга систематског праћења квалитета амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце, стручна екипа института за јавно здравље Ниш извршила је узорковање и лабораторијско испитивање амбијенталног ваздуха у периоду од 01.10. - 31.10.2023. године.

 

 

Обуставља се даља пријава на јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Блаце

obavestenje m

У складу са чланом IX Јавног позива, расписаног 01.11.2023. године, а како је дошло до утрошка укупно планираних бесповратних средстава од 6.000.000,00 динара, обезбеђених од стране Општине Блаце и Министарства рударства и енергетике , ОБУСТАВЉА СЕ даља пријава на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Блаце.

Обавештење о измени режима саобраћаја у улици Браће Вуксановић

obavestenje mУслед радова на путу за време извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Браће Вуксановић у Блацу мења се режим саобраћаја  тако што се  обуставља саобраћај моторних возила у улици Браће Вуксановић у Блацу, и то: од раскрснице са улицом Карађоревом до раскрснице са улицом Цара Душана

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Драган Микуљанац ПР. Сакупљање неопасног отпада „Лав“ Блаце из Блаца, ул. Краља Петра I бб. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада...

obavestenje m

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Драган Микуљанац ПР. Сакупљање неопасног отпада „Лав“ Блаце из Блаца, ул. Краља Петра I бб. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу „Лав“ који ће се одвијати на кат. парцели бр. 7740 К.О. Блаце, на територији општине Блаце у ул. Краља Петра I бб.

ПРВА РЕВИДИРАНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА/ИЗВОЂАЧА РАДОВА чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама јавног позива за избор привредних субјеката на територији општине Блаце

obavestenje mОпштина Блаце објављује ПРВУ РЕВИДИРАНУ ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА/ИЗВОЂАЧА РАДОВА чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама јавног позива за избор привредних субјеката на територији општине Блаце

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе...

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2