УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ИЗРАДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2023.ГОД. „ КРЕИРАЈ И ТИ БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2023.ГОДИНУ“

obavestenje mНовац у буџету је новац свих грађана, због чега је јако важно да грађани буду укључени у процес израде буџета општине Блаце, као и да, у току процеса извршења буџета, имају информације да ли се буџетски новац троши у складу са планираним наменама и у циљу задовољења потреба грађана.

ОБАВЕШТЕЊЕ

obavestenje mОбавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Општина Блаце, улица Карађорђева бр.4, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на  кат. парцели бр. 1690 К.О. Блаце, у Блацу, на територији општине Блаце...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

obavestenje mПредмет јавног позива је помоћ интерно расељеним лицима кроз набавку грађевиског материјала и опреме ради побољшања услова становања...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

obavestenje m

За Пројекат Изградње нове станице за снабдевање горивом „ССГ Блаце“ са уклањањем постојеће, на кат. парцели бр. 6468, КО Блаце, у улици Краља Петра I у Блацу, на територији општине Блаце, носиоца Пројекта „Нафтна индустрија Србије - НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12, није потребна процена утицаја на животну средину...

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg